Рацебарський С. Система контролю методом вищих гармонік

Дана магістерська дисертація складається з 60 сторінок, 24 ілюстрацій, 24 таблиць, 10 формул, 10 літературних джерел.

В магістерській дисертації було проведено дослідження можливості реалізації контролю методом вищих гармонік з інформаційними параметрами характеристиками непарних гармонік до дев’ятої.

Досліджені можливі методи обробки сигналів. Запропоновано метод ортогональної обробки як основний робочий алгоритм. Створено математичну модель та досліджено залежності точності вимірювання параметрів сигналу від його характеристик. Після отримання практичних даних було використано методи статистичної обробки для визначення типу отриманого процесу.

В результаті дослідження було виявлено що метод ортогональної обробки потребує окремих умов структури сигналу, які значно ускладнюють схему системи. Статистичний аналіз практичних даних показав, що процес вимірювання некерований, проте ця некерованість невелика і було запропоновано шляхи її усунення.

Мета роботи полягає в дослідженні можливості побудови системи для контролю методом вищих гармонік, яка має більшу кількість інформаційних параметрів, розгляді сучасних методів цифрової обробки сигналів, які можуть використовуватися в вихрострумовому контролі та розробці математичного апарату для реалізації в приладі.

Об’єкт дослідження – процес вихрострумової діагностики  методом вищих гармонік
Предмет дослідження – методи підвищення точності вимірювання фази при цифровій обробці сигналів

Наукова новизна – новітній метод цифрової обробки інформації, який дозволяє отримати інформаційні параметри вищих ніж звичайно гармонік

Ключові слова: вихрострумовий контроль, трансформаторний перетворювач, цифрова обробка сигналу, ортогональність, статистичний аналіз

Керівник доц. Баженов В.Г.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021