Бруслік М. Система «indoor» орієнтації з використанням Bluetooth технології

Дана магістерська дисертація складається з 83 сторінок, 36 ілюстрацій, 23 таблиць.

В даній магістерській дисертації було розроблено систему орієнтації в приміщенні з використанням технології Bluetooth.

Дана тема є актуальною на сьогодні оскільки в умовах автоматизації виробничих процесів така сама тенденція відбувається і в неруйнівному контролі, а для автоматичних або автоматизованих пристроїв неруйнівного контролю необхідні системи орієнтації в просторі.

Запропонована в даній роботі система складається з сучасних програмної та апаратної частин. В якості апаратної частини виступають Bluetooth-маячки, на основі новітніх Bluetooth LE v4.0 пристроїв, приймачем їх сигналу може слугувати будь-який пристрій оснащений Bluetooth-модулем. Програмна частина виконує функції вимірювання відстані до контрольних точок(маячків), розрахунку координат місцезнаходження в приміщенні об’єкту на якому знаходиться приймач, та фільтрації отриманих даних.

З застосуванням сучасних середовищ розробки було проведено моделювання роботи програмної частини без, та з застосуванням фільтру.

Також проведено розробку потенційного стартап проекту, й розглянуто можливість виходу системи на міжнародний та вітчизняний ринки.

Розроблена система може бути застосована в автоматичних чи автоматизованих системах неруйнівного контролю в якості основної чи допоміжної. Також завдяки універсальності алгоритмів програма з мінімальними змінами може бути перебудована під інший спосіб знаходження відстані до маячків, або під інший тип математичного фільтру даних.

Ключові слова: орієнтація в приміщенні, Bluetooth, BLE, маячки, автоматизований НК, моделювання.

Керівник ст.в. Муравйов О.В.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021