Котов І. Ультразвуковий інтроскоп для діагностики хвороб серця

Магістерський проект складається з 78 сторінок, 35 ілюстрацій та 2 таблиць. В данному проекті були проаналізовані методи індикації хвороб серця та вже існуючі, за їх принципом роботи прилади. Визначені їх переваги та недоліки, на основі чого був обраний принцип роботи. За принципом роботу була створена електрична принципова схема, яка працює на ПЛІС. Елементи схеми були розраховані і підібрані таким чином, щоб було можливим вимірювання малими датчиками. В роботі було запропоновано систему, перевагою якої є те, що вимірювання проводиться у міжреберному середовищі, через достатньо малі розміри датчику.

Була проаналізована маркетингова складова стартап-проекту, для описання можливого впровадження та ринкових напрямів реалізації системи.
Обєктом дослідження є процес автоматизованого визначення хвороб серця.

Предметом дослідження є зміна амплітуди відбитого сигналу.

Метою роботи є розробка ультразвукового інтроскопу для діагностики хвороб серця при скануванні у міжреберному просторі та аналіз і обробка існуючих даних.

Ключові слова: ультразвук, інтроскоп, ПЛІС, міжреберне середовище

Керівник: доц. Галаган Р.М.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021