Клепач С. Автоматизована ультразвукова система для контролю бурильних труб

Дана магістерська дисертація складається з 81 сторінок, 40 ілюстрацій, 23 таблиць та 17 літературних посилань.

В магістерській дисертації було проведено дослідження можливостей побудови ультразвукової системи для контролю різьбового з’єднання бурильних труб. Було запропоновано систему, яка включає в себе набір перетворювачів, які використовуються як фазована антенна решітка. Досліджені можливі схеми прозвучування в системі. Запропонований режим роботи системи це визначення наявності тріщини. В результаті дослідження було виявлено, що найбільш ефективним є єхо метод, який потребує початкового налаштування. Проаналізована сучасна елемента база, яка задовольняє поставленим вимогам системи за допомогою фазованої решітки.

Мета роботи  полягає у створенні автоматизованої системи виявлення дефектів бурильних труб, яка будується на використанні групи ультразвукових первинних перетворювачів.

Об’єкт дослідження – процес автоматизованої ультразвукової дефектоскопії бурильних труб.
Предмет дослідження –  методи та засоби підвищення чутливості та швидкодії автоматизованої ультразвукової дефектоскопії бурильних труб.

Ключові слова: ультразвукова система, фазована антенна решітка, автоматична система, ультразвук, діаграма направленості

Керівник: доц. Баженов В.Г.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021