Маляров А. Ультразвукова автоматична система контролю високої роздільної здатності

Магістерська дисертація складається з 4 розділів, 75 сторінок, містить 18 ілюстрацій, 29 таблиць, було опрацьовано 28 джерел.

Актуальність теми: Основною задачею розвитку ультразвукової дефектоскопії є підвищення її просторової роздільної здатності, яка є залежною від ряду характеристик дефектоскопу та довжини хвилі використаних для контролю коливань. Вирішення такої задачі можливе двома шляхами: використання ультразвукових коливань більш високих частот(зменшення довжини хвилі) та використання фокусування коливань, що приводить до збільшення роздільної здатності за рахунок росту акустичного тиску в фокусній зоні.

Мета дослідження: розробка ультразвукової автоматичної системи контролю високої роздільної здатності. На основі літературного огляду проведено аналіз сучасних систем ультразвукового контролю, їхнього застосування та принципу дії. Виявлено проблематику невисокої роздільної здатності в твердотільних матеріалах.

Об’єкт дослідження: процес ультразвукового контролю дефектності стальних матеріалів.
Предмет дослідження: метод підвищення роздільної здатності ультразвукової системи.
Практична цінність: розрахунок геометричних розмірів – радіусів концентричних елементів фазокерованої системи перетворювача.

Керівник: проф., д.т.н., проф. Маєвський С.М.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

 

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021