Опришко М. Автоматизована система ультразвукового контролю листового прокату

Актуальність теми
На сьогоднішній день, в багатьох галузях промисловості знайшли широке застосування продукти з листового прокату. Листовий прокат - це металеві листи прямокутної форми різної товщини, ширини та довжини. До нього відносять і листову рулонну сталь. Листовий прокат на відміну від сортового часто отримують холодної прокаткою. Холоднокатаний листовий прокат має більш рівномірну товщину і високу чистоту поверхні в порівнянні з сортовим прокатом.
Не забезпечення необхідної якості може призвести до руйнування таких об’єктів, тому контролювати їх на наявність дефектів є актуальним завданням у наш час. В магістерській дисертації така задача вирішується за допомогою розробки ультразвукової автоматизованої системи контролю листового прокату.

Мета і задачі дослідження
Мета дослідження – автоматизація процесу та підвищення ефективності неруйнівного контролю листового прокату шляхом вдосконалення методу та схеми дефектоскопії об’єкта. В ході дослідження було поставлено та розв’язано наступні задачі:
1. Провести аналіз та обґрунтувати шляхи існуючих методів дефектоскопії листового прокату.
2. Розробити структурну та функціональну схему ультразвукової автоматизованої системи для виявлення дефектів та розрахувати її основні
вузли.
3. Створити модель конструкції сканера в середовищі SolidWorks.

Об’єкт дослідження – процес ультразвукової дефектоскопії листового
прокату .
Предмет дослідження - методи та засоби автоматизації неруйнівного контролю листового прокату.
Методи дослідження базуються на використанні теоретичних основ ультразвукового неруйнівного контролю; методів цифрової обробки сигналів; моделюванні конструкції закріплення перетворювачів в середовищі SolidWorks.

Розробка: Удосконалено метод ультразвукової дефектоскопії листового прокату на основі комплексного застосування автоматизації процесу отримання з вимірювальної інформації та сукупності конструктивних рішень, що дозволило підвищити швидкість та точність дефектоскопії листового прокату.

Керівник: д.ф. Момот А.С.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021