Кучеренко Ю. Автоматизована система контролю параметрів теплопостачання

Магістерська дисертація на тему «Автоматизована система контролю параметрів теплопостачання»: с.75 , рис. 29, табл. 24, джерел 26.

Акутальність.
У магістерській дисертації розглядається автоматизована система контролю параметрів теплопостачання для загального випадку та зокрема для багатоповерхового будинку, досліджуються компоненти системи, їх принцип функціонування та взаємодії між собою за допомогою методів алгоритмізації, досліджуються способи реалізації та побудови автоматизованих систем контролю.

Метою роботи є дослідження та аналіз системи автоматизованого контролю параметрів теплопостачання для визначення принципів функціонування та підбору обладнання для створення системи з метою оптимізації обліку теплової енергії та контролю параметрів теплопостачання.

Об’єктом автоматизації є облік параметрів теплопостачання за допомогою лічильника тепла у багатоповерховому будинку.

Рекомендації по використанню: отримані результати ефективних алгоритмічних рішень можуть бути основою для створення програмного забезпечення системи контролю параметрів теплопостачання. Проектний аналіз системи та її компонентів може бути моделлю для підбору обладнання для створення автоматизованої системи контролю параметрів теплопостачання.

Керівник: к.т.н., доц. Гришанова І.А.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021