Лемешенко В. Автоматизована система ультразвукової діагностики на базі смартфону

Актуальність теми
На сьогоднішній день бездротові технології передачі даних стали невід’ємною частиною нашого життя. Вони знайшли широке застосування серед споживачів як звичайної, так і професійної техніки. Винятком не став і неруйнівний контроль. Якщо розглянути існуючі прилади та системи неруйнівного контролю в яких використовується бездротова передача даних то побачимо, що в абсолютній більшості з них такі технології використовуються в якості допоміжних, та не використовуються для передачі необроблених даних про об’єкт контролю.
В даній роботі бездротові технології використовуються не просто для передачі звітів про стон об’єкта контролю, а за допомогою них організовано «спілкування» сенсору з первинним перетворювачем і блока приймання та обробки інформації. В роботі таким блоком виступає смартфон. Смартфон як комплексний пристрій на сьогоднішній час має високі обчислювальні можливості, повний набір найрозповсюдженіших технологій бездротового підключення, а також гнучку програмну оболонку. Саме ці переваги даного типу пристроїв дозволяє використовувати їх в задачах неруйнівного контролю. Суть даної роботи полягає в удосконаленні, а саме введення меню на англійській мові та автоматичний вибір максимумів при визначенні відстані між опорним та ехо імпульсами, розробки дефектоскопу з бездротовим каналом передачі даних про стан об’єкту контролю на смартфон. Де ці дані буде оброблено та виведено на головний дисплей для винесення рішення про наявність дефектів в контрольованому об’єкті.

Мета та завдання дослідження
Мета дослідження це – створення можливості використання програми більшою кількістю країн, покращення функцій.
Розширення функцій програми, розробка меню на англійській мові та автоматичний вибір максимумів при визначенні відстані між опорним та ехо імпульсами.

Об’єкт дослідження – дефектоскоп з віддаленою обробкою даних.
Предмет дослідження – методи та засоби передачі та приймання сигналу від датчика за допомогою бездротових каналів зв’язку та подальшої реконструкції сигналу за допомогою смартфону.

Керівник: к.т.н., доц. Петрик В.Ф.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021