Захаров Є. Комплексна автоматизована система безпеки на заводі по виготовленню сиру

В даному документі представлено магістерську дисертацію на тему: Комплексна автоматизована система безпеки на заводі по виготовленню сиру’’ складається з 3 розділів, висновку, списку літератури та додатків. Пояснювальна записка містить 98 сторінок, 31 рисунка, список літератури з найменуваннями та додатки.

Тема дисертації є актуальною через те, що системи безпеки не втрачають актуальність, на кожному підприємстві чи іншому об`єкті що потребує охорони. Системи встановлюють через їх зручність, інформативність та простоту використання у порівнянні з класичним виконанням, що дозволяє проводити моніторинг за менший час, відслідковувати появу чинників загроз, зробити сповіщення працівників на території зони охорони, а також через велике поле для модернізації та покращення характеристик у порівнянні з існуючими системами.

В сучасних системах є багато недоліків основними з яких є слабкість до втручання; мала зона сповіщення про виникнення небезпек; недостатній час реакції, мала точність. Через це дослідження принципів роботи, побудови систем та знаходження оптимальних конструктрських рішень є актуальним.

Керівник: к.т.н. Нечай С.О.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021