Олійник В. Інтелектуальна система моніторингу мікроклімату та безпеки будинку

Магістерська дисертація складається із вступу, трьох розділів, загального висновку, списку використаної літератури та додатків. Дисертація містить: 37 рисунків (схеми, фото та ін.), 37 таблиць, 17 посилань та 20 сторінок додатків з програмним кодом. Загальний обсяг роботи – 104 сторінок.

Метою роботи є створення прототипу системи моніторингу мікроклімату та безпеки будинку.
У роботі аналізуються основні показники мікроклімату та різновиди систем безпеки будинку. Проводиться вибір оптимальних компонентів системи та протоколу передачі даних. Розроблена децентралізована архітектура системи, алгоритм роботи компонентів системи, схема бази даних та програмне забезпечення.

Керівник: к.т.н., доц. Гришанова І.А.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

 

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021