Маркін Н. Вибір оптимальних рішень при побудові сучасних систем домашньої автоматизації

Магістерська дисертація присвячена реалізації удосконаленої інформаційної системи з гібридним методом ліній зв’язку. Основна увага приділяється вибору сучасних компонентів і технологій для автоматизованої системи з каналами збору даних підсистем та інтерфейсним регулюванням функціоналу. Показана реалізація побудови системи, що складається з окремих підсистем, об’єднаних в одну мережу (вимірювання температури, вимірювання руху [ІЧ + звук] і контролю розбиття скла, а також основні питання реалізації безперебійного енергозабезпечення.

Метою дослідження є: створення вдосконаленої гібридної системи домашньої автоматизації, яка здатна забезпечити реалізацію охоронних функцій та функцій контролю, а також самодіагностику приладів та самої системи.

Завдання дослідження:
-вивчення особливостей побудови гібридної системи «розумнийбудинок»;
-порівняльний аналіз сучасних методів побудови гібридних системдомашньої автоматизації;
-побудова каналів збору даних від датчиків;
-аналіз моделі інформаційної системи;
-оптимізація підсистеми каналів збору даних;
-забезпечення енергоефективності підсистеми

Об’єктом дослідження є: сучасних комп’ютерний комплекс домашньої автоматизації.
Предметом дослідження є: вибір сучасних засобів оптимізації складної інформаційної гібридної системи (побудова підсистем).

Публікації:
1. Маркін Н.Р., “РАЗВИТИЕ УМНОГО ДОМА В УКРАИНЕ” УДК 339.17, Збірник праць XV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНЖЕНЕРНИХ РІШЕНЬ У ПРИЛАДОБУДУВАННІ”, 10-11 грудня 2019 р. К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Центр учбової літератури. – 2019. – 546 с.
2. Маркін Н.Р., Андрєєва О.В., “ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОТОКОЛІВ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ” УДК 339.17, Збірник праць XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Ефективність та автоматизація інженерних рішень у приладобудуванні”, 07-08 грудня 2021 р. К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2021. – 364 с.

Керівник: к.т.н., доц. Андрєєва О.В.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021