Крушинських К. Автоматизована система моніторингу безпеки гідротехнічних споруд

Актуальність
Автоматизована система моніторингу безпеки гідротехнічних споруд є специфічною системою від якості роботи якої, залежить безпека великих міст та поселень. Основною відмінністю від інших систем - є постійний контроль заданих параметрів з великою точністю. Будь-який збій в роботі датчиків чи програмного забезпечення може призвести до катастрофи. Через те потрібно правильно спроектувати систему, якісно підібрати та встановити датчики, правильно виконати наладку пристроїв моніторингу.

Об’єктом дослідження є: Автоматизована системи моніторингу безпеки гідротехнічних споруд.
Магістерська дисертація складається із пояснювальної записки, яка містить вступ, 3 основних розділи, список використаних джерел, додатки, 51 рисунок,36 таблиць. Загальний обсяг складає 91 сторінку. Та графічної частини.

Керівник: д.т.н., проф. Гераїмчук М.Д.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021