Одайник Д. Автоматизована система керування якістю повітря в приміщенні

Магістерська дисертація складається з переліку скорочень, вступу, чотирьох розділів, висновків переліку літератури та додатків. Проект містить 52 сторінки, 26 рисунків, 12 джерел та 33 таблиці.

Метою магістерської дисертації було проектування автоматизованої системи контролю якості повітря. В ході написання дисертації було проведено огляд існуючих пристроїв та методів контролю якості повітря.

В проектно-конструкторському розділі були описані основні складові системи, проведені розрахунки концентрації пилу в повітрі та вологості повітря, проведено розрахунок датчика газу, складено структурну схему пристрою.

Керівник: д.т.н., доц. Киричук Ю.В.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021