Горжий І. Автоматизація системи стабілізації камери при зйомках з рук

іМагістерська дисертація складається з чотирьох розділів, які містять і110 сторінок, 76 ілюстрацій, 26 таблиць та і15 використаних інформаційних джерел.

Мета роботи: розробка та дослідження автоматизованої системи стабілізації камери при зйомках з рук.

Актуальність: оскільки науко-технічний прогрес не стоїть на місті і суспільство постійно розвивається, зростають і вимоги до якості фото- та відеозаписів. З кожним роком сфера використання камер продовжує зростати: охоронні та реєструючі системи, професійні фотоапарати та аматорські камери, камери у телефонах тощо. Телебачення і кіно широко застосовуються у наукових, навчальних, інформаційних і розважальних цілях. Зйомки часто ведуться з наземних, літальних, надводних і підводних рухомих об'єктів. У таких умовах зйомки оптичні прилади часто схильні до хитання або вібрації рухомої основи, на якій вони встановлені. Для отримання якісних відеозаписів та фотографій прилад необхідно стабілізувати для нівелювання цих вібрацій.

Предметом дослідження є розроблена система стабілізації камери.
Об`єктом дослідження є технічні та метрологічні характеристики системи стабілізації камери, а також характер її перехідного процесу та частотних характеристик.

В першому розділі проведено огляд найпоширеніших методів стабілізації та фактори впливу на якість зйомки. В другому розділі розглянуто матеріали по теорії гіроскопічних стабілізаторів. В третьому розділі спроектовано систему стабілізації , розроблено її структурну схему та розраховані передаточні функції. Результати проаналізовані та побудовано графік перехідного процесу, частотні та логарифмічні характеристики. Система перевірена на стійкість. Також проведено дослідження впливу конструктивних параметрів на швидкодію системи. В четвертому розділі було розроблено базовий етап стартап-проекту та проаналізовані результати.

Керівник: д.т.н., проф. Безвесільна О.В.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021