Повшенко О. Вдосконалення ультразвукового тракту

Магістерська дисертація складається з шести розділів, 111 сторінок, містить 40 ілюстрацій, було опрацьовано 21 джерел.

Актуальність теми: ультразвукові методи неруйнівного контролю зазнали широкого розповсюдження у металургії, машинобудуванні, будівництві, оцінці якості зварних швів та стану матеріалів та елементів конструкцій. Ультразвукове дослідження не руйнує і не пошкоджує зразок та характеризується високою швидкість і достовірність дослідження при відсутності небезпеки для людини. Вчасно проведений контроль допомагає виявити бракований виріб на перших етапах виробництва, встановити придатність до експлуатації діючих елементів конструкцій та попередити виникнення аварійних випадків. Тому покращення якісних і кількісних показників контролю ультразвуковими методами являється актуальним напрямком розвитку неруйнівного контролю.

Мета дослідження: Пошуку рішень по модернізації апаратної частини приладу, які дадуть можливість автоматизувати процес контролю та підвищити його достовірність.

Завдання дослідження: - вивчити сучасні стандарти, щодо проведення ультразвукового контролю;

  • проаналізувати методи обробки сигналів в існуючих ультразвукових приладах і системах;
  • запропонувати метод підвищення ефективності формування сигналу зондування, який дасть можливість підвищити достовірність контролю та автоматизувати процес зняття і обробки даних.
  • на підставі теоретичних досліджень розробити ультразвуковий прилад, що використовує бездротову систему передачі інформації.

Об’єкт дослідження: методи ультразвукової товщинометрії та дефектоскопії.

Предмет дослідження: процес формування сигналу на п’єзоелектричному перетворювачі, прийом та обробка отриманого луно-імпульсу.

Наукова новизна:

  • Досліджено явище електричного демпфування, його доцільність та спосіб реалізації.
  • Побудовано математичну модель ультразвукового тракту для проведення теоретичних розрахунків, яка враховує вплив електричного демпфування на форму сигналу.

Практична цінність:

  • Запропоновано більш ефективний алгоритм формування імпульсу збудження, що підвищує ККД ультразвукового тракту.
  • Розроблено прилад ультразвукового контролю, в якому реалізовано схему електричного демпфера та включено бездротовий канал передачі даних, що дозволяє підвищити ефективність та покращити роздільну здатність.

Ключові слова: ультразвуковий контроль, електричне демпфування, бездротовий канал передачі даних, алгоритм формування імпульсу зображення

Керівник: проф. Протасов А.Г.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021