Романюк Т. Вихрострумовий товщиномір для контролю термопокриття лопаток турбін

У цій роботі був спроектований вихрострумовий товщиномір для контролю лопаток турбін. У веденні обгрунтовується актуальність і необхідність розробки.

У першому розділі було наведено аналітичний огляд, в якому були розглянуті: лопатки турбін та умови їх експлуатації, матеріали які використовуються для виготовлення. Також було розглянуто захисні покриття лопаток. З запропонованих варіантів було обрано термопокриття. У другому розділі був проведений аналіз методів і засобів магнітного контролю товщини неелектропровідних покриттів на електропровідній основі. Були наведенні деякі моделі товщиномірів з їх характеристиками. У третьому розділі проведено було розрахунок вихрострумового товщиноміра захисних термопокритів лопаток турбін. Зокрема розраховано систему ВСП об'єкта контролю. Розроблено функціональну схему, структурну та електричної принципової.  У висновку наведено основні результати, отримані в ході виконання дипломного проекту.

Сторінок основного текста 56,  використаних джерел 16, графічна частина складається з семи креслень. Схема електрична принципова – А1, функціональна схема – А2, структурна схема – А2, складальний кресленик – А2, деталювання: Корпус котушки – А3, Кришка – А4, Корпус – А4.

Керівник: проф., д.т.н., проф. Куц Ю.В.

Повний текст проекту (.pdf)

Повний перелік дипломних робіт

Список використаної літератури

 1. http://par-turbina.ucoz.net/index/lopatki_turbiny/0-20
 2. Высокоскоростная обработка. [Электронный ресурс]. 2011. – Режим доступа к статье: http://www.delcam-ural.ru/cam/tehpodderjka (Дата обращения: 04.05.2011).
 3. Miller, R.A “Thermal Barrier Coatings of Aircraft Engines: History and directions” Journal of Thermal Spray Technology 1997, pp 35 - 42
 4. Bhagi LK, Rastogi V, Gupta P (2017). "Study of corrosive fatigue and life enhancement of low pressure steam turbine blade using friction dampers". Journal of Mechanical Science and Technology. 31: 17–27. doi:10.1007/s12206-016-1203-5.
 5. Kurt H. Stern Metallurgical and Ceramic Protective Coatings, ISBN 0412544407, Chapman & Hall.
 6. Самойленко В.М., Фатьянов Е.А., Зоричев А.В. Термостойкость лопаток турбины ГТД с теплозащитным покрытием // Коррозия: материалы, защита. - 2009. - № 12. - С. 1-4.
 7. Самойленко В.М., Фатьянов Е.А., Настас Г.Н., Казарян С.А. Влияние диффузионных процессов на долговечность защитных покрытий // Оборонный комплекс – научно-техническому прогрессу России. - 2010. - № 1. - С. 42-45.
 8. Самойленко В.М., Фатьянов Е.А., Зоричев А.В., Настас Г.Н. Применение теплозащитного покрытия для увеличения долговечности рабочих лопаток ГТД // Проблемы безопасности полетов. - 2010. - № 2. - С. 30-34.
 9. Высокотемпературные жаростойкие покрытия и жаростойкие слои для теплозащитных покрытий / [С. А. Мубояджян, С. А. Будиновский, А. М. Гаямов, П. В. Матвеев] // Авиационные материалы и технологии. – 2013. –№ 1. – С. 17–20
 10. Thomas E. Strangman Metallurgical and protective coatings thermal barrier coatings for turbine airfoils / Thomas E. Strangman // Thin solid films, 1985. – 127. – P. 93–105.
 11. Срабатываемые, износостойкие и теплозащитные покрытия для деталей газового тракта турбины, компрессораи камеры сгорания ГТД / [В. А. Барвинок, И. Л. Шитарев, В .И. Богданович и др.] // Вестник СГАУ. –2009. – № 3– 1(19). – С. 11–29
 12. Каблов Е. Н. Теплозащитные покрытия для лопаток турбины высокого давления перспективных ГТД / Е. Н. Каблов, С. А. Мубояджян // Металлы, 2012.– № 1. – С. 5–13.
 13. Каблов E. H. Защитные покрытия лопаток турбин перспективных / E. H. Каблов, С. А. Мубояджян // ГТГ, 2001. – №3 (12). – С. 30–32
 14. de Matthew J. Donachie, Stephen James Donachie Superalloys: A Technical Guide – Pag 319 ISBN 0871707497 Technology – 2002
 15. Поліщук Є.С. Методи та засоби вимірювань неелектричних величин: Підручник/ Є. С. Поліщук. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2000. – 360 с.
 16. Поліщук Є.С., Дорожовець М.М., Яцук В.О. та ін. Метрологія та вимірювальна техніка: Підручник / Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М. Ванько, Т.Г. Бойко; За ред. проф. Є.С. Поліщука. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2003. – 544 с.
 17. Протасов,А. Г.  Метрологія, стандартизація та сертифікація в неруйнівному контролі [Електронний ресурс] : навчальний посібник з дисциплін «Метрологія» та «Сертифікація і стандартизація» / В. Ф. Петрик, А. Г. Протасов ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,04 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015. – 266 с.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021