applicationСтатут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» затверджено наказом МОНУ від 18 лютого 2022 року №206 та погоджено на конференції трудового колективу 28 жовтня 2021 року (протокол № 2).

Зміст документу:

 • Повне найменування із зазначенням типу
 • Концепція освітньої діяльності університету
 • Структура університету, статус і функції його структурних підрозділів
 • Повноваження міністерства освіти і науки україни
 • Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність
 • Органи управління університетом (Наглядова рада університету; Вчена рада університету; Квоти обрання до вченої ради; Вчені ради факультетів, навчально-наукових інститутів, філій; Ректор університету; Керівник факультету / навчально-наукового інституту)
 • Робочі та дорадчі органи
 • Порядок призначення радника ректора університету
 • Органи громадського самоврядування
 • Джерела надходження, порядок використання коштів та майна університету
 • Порядок звітності та контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності
 • Вимоги до осіб, які можуть займати посади науково-педагогічних працівників
 • Студентське самоврядування
 • Наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених
 • Міжнародне співробітництво
 • Порядок внесення змін до статуту університет
 • Порядок реорганізації та ліквідації університету


Завантажити повний текст Статуту

Викладачі кафедри додатково до аудиторних консультацій практикують проведення он-лайн консультацій з дисциплін, тематичних консультацій щодо питань підготовки та захисту дипломних робіт та проектів, практик, курсових проектів, лабораторних тощо. Консультації проходять за попереднім погодження зі студентами та вибором он-лайн сервісу (Skype, Viber, Telegram тощо). Домовитись про проведення он-лайн консультації чи семінару можна за допомогою кафедрального чату в Telegram (https://t.me/asnk_kpi) або за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наступні завдання з поточних дисциплін можуть бути використані студентами для дистанційної/самостійної роботи з можливістю консультацій з викладачами в електронній формі:

Положення про кафедру автоматизації та систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю – це базовий структурний підрозділ Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», що здійснює освітню, методичну й наукову діяльність за певною спеціальністю чи групою спеціальностей. Кафедра у своїй діяльності керується Стратегією розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського й має головну мету – створити всі умови для підготовки висококваліфікованих (досконалих – perfect) фахівців, здатних створювати сучасні наукові знання та інноваційні технології на благо людства й забезпечувати гідне місце України у світовому співтоваристві, створювати умови для всебічного професійного, інтелектуального, соціального та творчого розвитку особистості на найвищих рівнях досконалості в освітньо-науковому середовищі.

Розглянуто закони передачі теплової енергії, викладено фізичні основи реєстрації температури та наведені схеми побудови вимірювальних приладів, в тому числі й приладів для бесконтактного визначення температури. Розглянуто конструкції загальновживаних типів пірометрів, описано принцип їх дії та специфіку застосування. Подано огляд конструкцій тепловізійних систем, розглянуто способи вирішення завдань автоматицації процесів вимірювання температури з метою сприяти розвитку у студентів творчого мислення і спонукати їх до самостійного аналізу інженерних рішень. Також розглянуто фізичні принципи теплової дефектоскопії, наведено приклади застосування моделювання у сучасних дослідженнях.

Для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів спеціальності «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» та споріднених спеціальностей, а також наукових та інженерно-технічних працівників, фахівців в приладобудуванні та нерунівному контролі.

Технології теплового неруйнівного контролю [Електронний ресурс]: підручник для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / А. Г. Протасов, Ю. Ю. Лисенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 133 с. Гриф надано Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 5 від 17.05.2021 р.)

Збірник доповідей науково-технічної конференції з міжнародною участю «Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в Європейському Союзі – NDT-UA 2019» / Київ, Україна: УТ НКТД, ‒ 2019 – №3, ‒ 61 с. - завантажити

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021