Захисти магістерських дисертацій 2021 року (професійного спрямування)

16-21 грудня 2021 року на кафедрі автоматизації та систем неруйнівного контролю відбулися захисти кваліфікаційних робіт здобувачами ступеня магістра груп ПК-01мп та ПМ-01мп. За результатами захистів Екзаменаційна комісія зазначила високий рівень підготовки випускників. Рівень сформованості загальних і фахових компетентностей здобувачів відповідає вимогам спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», а саме освітнім програмам підготовки:
- Комп'ютерно-інтегровані технології проектування приладів
- Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики

Представлені до захистів кваліфікаційні роботи виконано на високому науково-технічному рівні. Під час захистів здобувачі продемонстрували знання та уміння, які свідчать про їхню готовність до професійної діяльності за обраним фахом.

1 1 36 1 PM 1 1

Серед позитивних факторів у підготовці здобувачів ступеня магістра слід зазначити: високий рівень теоретичної і практичної підготовки, організованість та серйозне ставлення до науково-дослідної роботи та оформлення її результатів у вигляді кваліфікаційної роботи. Серед недоліків варто зауважити відсутність захистів іноземною мовою.

Захист проводився дистанційно з використанням платформи відео-конференцій Meet. Участь в онлайн конференції із захистів кваліфікаційних робіт змогли взяти участь усі бажаючі (за умови попередньої реєстрації).

Вітаємо магістрантів 2021 року випуску з успішним захистом магістерських дисертацій!

Щиро бажаємо подальших успіхів, наснаги та креативності в професійних справах та починаннях!

2 1 5 1 PM 2 1
23 1 31 1 PM 3 1
43 1 45 1 PM 3 1
54 1 64 1 74 1
86 1 95 1  

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021