bntu2Приглашаем принять участие в 13-й Международной студенческой научно-технической конференции «Новые направления развития приборостроения», которая состоится 15 – 17 апреля 2020 г. в г.Минск, Республика Беларусь, в Белорусском национальном техническом университете.

Тематика конференции
•    Информационно-измерительная техника и технологии
•    Конструирование и производство приборов
•    Микро– и нанотехника
•    Оптоэлектроника, лазерная техника и технологии
•    Прикладные задачи приборостроения
•    Спортивная техника
•    Стандартизация, метрология и информационные системы

pbf

Запрошуємо студентів, аспірантів, викладачів та науковців взяти участь у роботі ХV Науково-практичної конференції «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні», яка відбудеться в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” 10-11 грудня 2019 року.

Тематика конференції

 • Економіка та ефективність використання навігаційних приладів і систем.Економіка та ефективність використання навігаційних приладів і систем.
 • Економіка виробництва і використання оптичних та оптико-електронних приладів і систем.
 • Ефективність автоматизованих виробничих систем і технологій приладобудування.
 • Ефективність інформаційних технологій при проектуванні систем вимірювання механічних величин.
 • Техніко-економічні характеристики мікро- і нанопристроїв.
 • Економічні засади аналітичного та екологічного приладобудування.
 • Ефективність неруйнівного контролю, технічна та медична діагностика.
 • Економічна ефективність використання систем біомедичного приладобудування та технологій.
 • Міжнародне науково-технічне співробітництво в приладобудуванні в умовах Індустрії 4.0.
 • Ефективні інженерні рішення у інформаційно-вимірювальних технологіях.
 • Автоматизація експериментальних досліджень.

11december19

Научно-технический союз машиностроения, Республики Болгарии приглашает принять участие в IV Mеждународной конференции в Болгарии „INDUSTRY 4.0”, которая будет проходить с 11 по 14 декабря 2019 года в курорте "Боровец", отель «Ела».

Конференция будет интересна учëным и исследователям, где они смогут представить перед академической общностью и перед представителями промышленности результаты своих исследований и опубликовать их в международных научных журналах, издаваемых Научно-техническим союзом машиностроения. Кроме того, приглашаются фирмы к сотрудничеству и участию со своими презентациями на заседаниях Конференции и рекламами с целью представить свои высокотехнологичные продукты и услуги, которые предлагают на рынке.

6december19Запрошуємо до участі у Міжнародній конференції “Інженер XXI століття” в Університеті Бельсько-Бяла (Польща). Конференція буде цікавою аспірантам, докторантам та науковим працівникам!

USNDT2019Запрошуємо до участі в 9-й Національній науково-технічній конференції та виставці, яка проводиться Інститутом електрозварювання ім. Є. Патона та відбудеться 19-21 листопада 2019 року в м. Київі (МВЦ). На конференції будуть прочитані доповіді провідних спеціалістів країни по проблемах неруйнівного контролю в основних галузях промисловості, відбудеться демонстрація сучасного обладнання для НКТД.

Основні теми конференції:

 • - нові методи і технології неруйнівного контролю;
 • - моніторинг технічного стану і продовження експлуатаційного ресурсу об‘єктів енергетики, нафто- і газопроводів;
 • - підвищення енергоефективності будівель та споруд;
 • - проблемні питання неруйнівного контролю в транспортній галузі;
 • - неруйнівнівний контроль дорожньої інфраструктури;
 • - стандартизація, підготовка і сертифікація персоналу;
 • - демонстрація сучасного обладнання для НКТД виробниками і постачальниками

bntu2Приглашаем принять участие в 12–й Международной научно-технической конференции «Приборостроение - 2019», которая состоится 13 – 15 ноября 2019 г. в г. Минск, Республика Беларусь, в Белорусском национальном техническом университете.

Тематика конференции

 • Измерительные системы и приборы, технические средства безопасности
 • Методы исследований и метрологическое обеспече-ние измерений
 • Физические, физико-математические, материаловед-ческие и технологические основы приборостроения
 • Оптико-электронные системы, лазерная техника и технологии

Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІ міжнародної науково-технічної конференції «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування», що відбудеться 24-27 вересня 2019 р. в Тернопільському національному технічному університеті ім. Івана Пулюя. До участі у роботі конференції запрошуються науковці, аспіранти та студенти.

Упродовж експлуатації матеріали елементів конструкцій зазнають пошкодження, природа якого залежить від виду навантаження та умов експлуатації (високі та низькі температури, циклічне навантаження, корозійне середовище, радіаційне опромінення і т.д.). Діагностика й описування пошкодження матеріалів важливі для розроблення методів підвищення надійності, прогнозування залишкового ресурсу елементів конструкцій та оптимізації фізико-механічних властивостей матеріалів. Дослідження пошкоджуваності металів присвячені як розробленню фундаментальних основ описування цього явища, так і створенню методів оцінювання міцності й довговічності елементів конструкцій з урахуванням усього комплексу конструктивних та експлуатаційних факторів. Цей науковий форум проводився у 2009, 2011, 2013, 2015 та 2017 рр. у м. Тернополі. На перших порах у ньому брали участь лише спеціалісти з України та країн Східної Європи. Проте, вже на наступних конференціях, були доповіді фахівців з різних країн, зокрема - Індії та Йорданії.
Дана конференція є одним із форумів, присвячених розгляду результатів досліджень даної проблеми.

NDTua3 2019Запрошуємо вас взяти участь у ІІІ-й науково-технічній конференції «Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в ЄС», яка відбудеться 17-20 вересня 2019р. в смт. Маньківка (Черкаська обл., "Vita Park Аквадар", вул. Лісова 1п). Організатори конференції: Навчальний центр ПП ДП-ТЕСТ при підтримці Українського товариства неруйнівного контролю та технічної діагностики та за участю кафедри ПСНК.

IEEEUkraineThe 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON) in Lviv, Ukraine, will take place on July 2 – 6, 2019.

The 2nd IEEE UKRCON-2019 general theme, Advancing Society Through Applied Physics, Electrical and Computer Engineering, reflects the profound impact of ECE research on our daily lives.

We invite to submit paper and take part in the IEEE UKRCON-2019!

IVT100UKR

З нагоди святкування 100-річчя кафедри «Інформаційно-вимірювальні технології» запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної конференції метрологів МКМ’2019, яка відбудеться 10-12 вересня 2019 року у Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна).

До участі в конференції запрошуються: представники підприємств (організацій), студенти, аспіранти, докторанти, викладачі й співробітники ВНЗ, вчені та всі зацікавлені особи.

NDTdays17We are pleased to inform you that "NDT Days 2019" will be held from 17 to 21 June 2019 in Sozopol at the Red Cross Hotel.

The conference is aimed to all topics of non-destructive testing and evaluation of materials and structures in all areas of technical activities. It is an opportunity to meet together all people interested in research, development, as well as in practice, standardization and application of NDT/NDE methods. All interested persons are invited to participate at the conference, and to contribute by papers in both oral and poster sections. Manufacturers and suppliers of NDT instruments, software, literature and service providers are invited to present their products and innovations.

nauШановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» (ІІРТК-2019), що відбудеться 21-22 травня 2019 р. в Національному авіаційному університеті, м. Київ. До участі у роботі конференції запрошуються науковці, аспіранти та студенти.

pbfШановні студенти, аспіранти та молоді вчені!

Організаційний  комітет запрошує взяти участь у роботі ХI Науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Погляд у майбутнє приладобудування», яка відбудеться 15-16 травня 2019 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського (м.Київ) на базі приладобудівного факультету.

Тематика конференції:

1. Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування.
2. Оптичні та оптико-електронні прилади і системи.
3. Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів.
4. Інформаційні технології, теорія і проектування систем вимірювання механічних величин, мікро- і нанопристроїв. Метрологічні аспекти вимірювання маси..
5. Інформаційні вимірювальні технології та екологічна безпека.
6. Інформаційно-вимірювальна техніка та технології біомедичних досліджень.
7. Неруйнівний контроль, технічна та медична діагностика.
8. Енергозбереження. Енергоефективність. Інформаційно-вимірювальні системи.
9. Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології.
10. Автоматизація експериментальних досліджень.

Пропонуємо взяти участь у ХVІІI Міжнародній науково-технічній конференції “Приладобудування: стан і перспективи-2019”, яка відбудеться в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний  інститут імені Ігоря Сікорського” з 15 по 16 травня 2019 року.

Секції конференції:

1   Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування
2   Оптичні та оптико-електронні прилади і системи. Фотоніка
3   Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів
4   Інформаційні технології, теорія і проектування систем вимірювання механічних величин, мікро- і нанопристроїв
5   Аналітичне та екологічне приладобудування
6   Інформаційно-вимірювальна техніка та технології біомедичних досліджень
7   Неруйнівний контроль, технічна та медична діагностика, підготовка фахівців галузі
8   Енергозбереження, енергоефективність. Інформаційно-вимірювальні технології обліку енергоресурсів
9.  Метрологічні аспекти вимірювання маси
10. Автоматизація експериментальних досліджень
11. Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021