KIShIЗапрошуємо взяти участь у роботі Міжнародної науково-технічної конференції «Штучний інтелект та інтелектуальні системи» (AIIS’2020), що відбудеться 27 листопада 2020 року на факультеті комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

З метою виконання протиепідеміологічних заходів щодо запобігання поширенню COVID-19 на території України, учасникам та слухачам пропонується участь у онлайн-форматі. Онлайн-доповіді із презентаціями будуть заслухані учасниками згідно з програмою конференції (за допомогою програмного забезпечення Zoom).

26november20 1Запрошуємо взяти участь у роботі Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасний стан та проблеми двигунобудування», що відбудеться 26-27 листопада 2020 року в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова

Напрямки роботи

 • Загальні питання двигунобудування
 • Робочі процеси в двигунах внутрішнього згоряння та установках
 • Робочі процеси в газотурбінних двигунах та установках
 • Конструкція та міцність газотурбінних двигунів та двигунів внутрішнього згоряння
 • Інновації в системі підготовки інженерно-технологічних фахівців

automation20Запрошуємо взяти участь у роботі XXVI Міжнародної конференції АВТОМАТИКА 2020, яка відбудеться 13-15 жовтня 2020 року на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського. Конференція оріжєнтована на вчених, інженерів, фахівців в галузі, експертів, бізнесменів, аспірантів та студентів.

Секції:

 • Математичні проблеми управління, оптимізації і теорії динамічних ігор
 • Управління та ідентифікація в умовах невизначеності
 • Керування технічними, технологічними та біотехнічними об’єктами
 • Керування аерокосмічними, морськими та іншими рухомими об’єктами
 • Прикладний нелінійний аналіз, багатозначне відображення та їх застосування
 • Робототехніка та мехатроніка
 • Інтернет речей та вбудовані системи
 • Інформаційні системи та технології
 • Розподілені та паралельні обчислення
 • Проблеми надійності та захисту інформації в складних технічних системах
 • Інтелектуальне управління та обробка інформації

bntu2Приглашаем принять участие в 13–й Международной научно-технической конференции «Приборостроение - 2020», которая состоится 18 – 20 ноября 2020 г. в г. Минск, Республика Беларусь, в Белорусском национальном техническом университете.

Тематика конференции

 • Измерительные системы и приборы, технические средства безопасности
 • Методы исследований и метрологическое обеспечение измерений
 • Физические, физико-математические, материаловедческие и технологические основы приборостроения
 • Оптико-электронные системы, лазерная техника и технологии

IEEEUkraineThe IEEE International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC-2020) is an peer-reviewed international conference focusing on research advances and business/academic applications.

IEEE SAIC-2020 will be held in Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine from October 05 to October 09 2020.

IEEE SAIC-2020 is the conference for researchers, students, and professionals in the area of Electrical and Computer Engineering from Ukraine and around the world to meet and disseminate their research advancements and discoveries, to network and exchange ideas in order to strengthen existing partnerships and foster new collaborations.

iftungЗапрошуємо прийняти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості», яка відбудеться 8 жовтня 2020р. Організатор Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Секції роботи конференції:

 • автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • інформаційно-вимірювальні технології;
 • інформаційні технології в навчальному процесі;
 • математичне моделювання та обчислювальні методи;
 • промислові комп’ютерні системи.

14september20Запрошуємо до участі в роботі ХХIII міжнародній конференції «Неруйнівний контроль та моніторинг технічного стану», яка відбудеться 14–18 вересня 2020 р., в м. Одеса. Конференція присвячена 30-річчю Українського товариства неруйнівного контролю та технічної діагностики.

Основні теми конференції:

 • наукові дослідження і розробки в галузі неруйівного контролю (НК) і моніторингу технічного стану;
 • застосування методів НК: радіаційного, ультразвукового, магнітного, вихрострумового, капілярного, теплового, візуально-оптичного, електрочного, контролю герметичності та інших методів в промисловості;
 • технічне діагностування та моніторинг технічного стану об'єктів підвищеної небезпеки методами НК;
 • нові дефектоскопічні матеріали та обладнання;
 • акустико-емісійний та вібраційний контроль;
 • аналіз напружено-деформованого стану зварних металоконструкцій;
 • оцінка відповідності та стандартизація в НК;
 • НК в енергетичній галузі;
 • НК в нафтогазовій галузі;
 • НК на транспорті.

icmsquare2020The conference is to be held at Tinos island, Greece during September 7-10, 2020. The conference aims to promote the knowledge and the development of high-quality research in mathematical fields that have to do with the applications of other scientific fields and the modern technological trends that appear in them, these fields being those of Physics, Chemistry, Biology, Medicine, Economics, Sociology, Environmental sciences etc.

NDTdays17Dates are changed due to the COVID-19 situation

We are pleased to inform you that "NDT Days 2020" will be held from 7 to 11 September 2020 in Sozopol at the Red Cross Hotel.

The conference is aimed to all topics of non-destructive testing and evaluation of materials and structures in all areas of technical activities. It is an opportunity to meet together all people interested in research, development, as well as in practice, standardization and application of NDT/NDE methods. All interested persons are invited to participate at the conference, and to contribute by papers in both oral and poster sections. Manufacturers and suppliers of NDT instruments, software, literature and service providers are invited to present their products and innovations.

17may16 2Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» (ІІРТК-2020), що відбудеться 19-20 травня 2020 р. в Національному авіаційному університеті, м. Київ. До участі у роботі конференції запрошуються науковці, аспіранти та студенти.

Тематика конференції

Секція 1. Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси;
Секція 2. Авіаційна та космічна техніка;
Секція 3. Вимірювальна техніка. Метрологія, стандартизація і сертифікація;
Секція 4. Енергетика. Електротехнічні системи, світлотехніка;
Секція 5. Інформаційні технології в приладобудуванні та машинобудуванні. Нафтогазові технології;
Секція 6. Захист інформації та телекомунікаційні системи;
Секція 7. Економіка промисловості;
Секція 8. Військово-технічні проблеми та освіта.

UWBUSIS 20

Welcome to the 10th International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals. UWBUSIS provides the international forum for discussing recent advances in ultra-wideband and ultra-short impulse signal problems and applications.

The 10th International Conference UWBUSIS is dedicated to the 100 anniversary of Prof. Yakov S. Shifrin, IEEE Life Fellow,  inspirer of creating a series of conferences on ultra-wideband and ultra-short impulse signals.  Prof. Yakov  Shifrin was an outstanding scientist and one of the initiators of IEEE activity in the field of antenna theory and technique in Ukraine. Yakov S. Shifrin was a founder of the IEEE Ukraine Section (Kharkiv) SP/AP/C/EMC/COM Joint Chapter.

For the first time, UWBUSIS-2020 is organized in the framework of the 2020 IEEE Ukrainian Microwave Week, which would be held in Kharkiv, June 22 – 27, 2020. This event is organized to joint several international Microwave, Antennas and Radar conferences and symposia which are traditionally held in Ukraine.

pbfШановні студенти, аспіранти та молоді вчені!

Організаційний  комітет запрошує взяти участь у роботі ХІІI Науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Погляд у майбутнє приладобудування», яка відбудеться 13-14 травня 2020 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського (м.Київ) на базі приладобудівного факультету.

Тематика конференції:

1. Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування.
2. Оптичні та оптико-електронні прилади і системи.
3. Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів.
4. Інформаційні технології, теорія і проектування систем вимірювання механічних величин, мікро- і нанопристроїв. Метрологічні аспекти вимірювання маси.
5. Інформаційні вимірювальні технології та екологічна безпека.
6. Комп’ютерно-інтегровані медичні системи та технології біомедичних досліджень.
7. Неруйнівний контроль, технічна та медична діагностика
8. Енергозбереження. Енергоефективність. Інформаційно-вимірювальні системи.
9. Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології.
10. Автоматизація експериментальних досліджень.

Пропонуємо взяти участь у ХVІІI Міжнародній науково-технічній конференції “Приладобудування: стан і перспективи-2020”, яка відбудеться в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний  інститут імені Ігоря Сікорського” з 13 по 14 травня 2020 року.

Секції конференції:

1   Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування
2   Оптичні та оптико-електронні прилади і системи. Фотоніка
3   Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів
4   Інформаційні технології, теорія і проектування систем вимірювання механічних величин, мікро- і нанопристроїв
5   Аналітичне та екологічне приладобудування
6   Інформаційно-вимірювальна техніка та технології біомедичних досліджень
7   Неруйнівний контроль, технічна та медична діагностика, підготовка фахівців галузі
8   Енергозбереження, енергоефективність. Інформаційно-вимірювальні технології обліку енергоресурсів
9.  Метрологічні аспекти вимірювання маси
10. Автоматизація експериментальних досліджень
11. Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології


IEEEUkraine2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO-2020) will be held on April 22-24, 2020 at Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

The wellknown professionals as well as post-graduate students from Armenia, Belarus, Brazil, Czech Republic, Estonia, Germany, India, Iran, Italy, Jordan, Korea, Latvia, Mexico, Norway, Pakistan, Poland, Portugal, Slovakia, Spain, Switzerland, Ukraine, United Kingdom, United States and other countries traditionally participate in the conference.

Starting from 2013, ELNANO is supported by Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Conference Proceedings of IEEE ELNANO 2013-2019 are included to the IEEE Xplore Digital Library as well as indexed in Abstracting and Indexing (A&I) databases (Scopus, Web of Science, Google Scholar and etc).

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021