NDTdays17The conference is aimed to all topics of non-destructive testing and evaluation of materials and structures in all areas of technical activities. It is an opportunity to meet together all people interested in research, development, as well as in practice, standardization and application of NDT/NDE methods. All interested persons are invited to participate at the conference, and to contribute by papers in both oral and poster sections. Manufacturers and suppliers of NDT instruments, software, literature and service providers are invited to present their products and innovations.

17may16 2Запрошуємо взяти участь в роботі ХI Міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» (ІІРТК-2018), яка відбудеться 22-23 травня 2018 р в Національному авіаційному університеті, м. Київ. До участі в роботі конференції запрошуються науковці, аспіранти та студенти.

Тематика конференції:

 • Секція 1. Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси;
 • Секція 2. Авіаційна та космічна техніка;
 • Секція 3. Вимірювальна техніка. Метрологія, стандартизація і сертифікація;
 • Секція 4. Енергетика. Електротехнічні системи, світлотехніка;
 • Секція 5. Інформаційні технології в приладобудуванні та машинобудуванні. Нафтогазові технології;
 • Секція 6. Захист інформації та телекомунікаційні системи;
 • Секція 7. Економіка промисловості;
 • Секція 8. Військово-технічні проблеми та освіту.

pbfШановні студенти, аспіранти та молоді вчені!

Організаційний  комітет запрошує взяти участь у роботі ХI Науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Погляд у майбутнє приладобудування», яка відбудеться 15-16 травня 2018 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського (м.Київ) на базі приладобудівного факультету.

Тематика конференції:

1. Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування.
2. Оптичні та оптико-електронні прилади і системи.
3. Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів. Обробка металів і металознавство.
4. Інформаційні технології, теорія і проектування систем вимірювання механічних величин, мікро- і нанопристроїв.
5. Інформаційно-вимірювальні технології та екологічне приладобудування.
6. Інформаційно-вимірювальна техніка та технології біомедичних досліджень.
7. Неруйнівний контроль, технічна та медична діагностика
8. Енергозбереження. Інформаційно-вимірювальні технології та системи
9. Метрологічні аспекти вимірювання маси

Пропонуємо Вам взяти участь у ХVI Міжнародній науково-технічній конференції “Приладобудування: стан і перспективи-2018”, яка відбудеться в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний  інститут імені Ігоря Сікорського” з 15 по 16 травня 2018 року.

Секції конференції:

1   Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування
2   Оптичні та оптико-електронні прилади і системи. Фотоніка
3   Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів. Обробка металів та металознавство
4   Інформаційні технології, теорія і проектування систем вимірювання механічних величин, мікро- і нанопристроїв
5   Аналітичне та екологічне приладобудування
6   Інформаційно-вимірювальна техніка та технології біомедичних досліджень
7   Неруйнівний контроль, технічна та медична діагностика, підготовка фахівців галузі
8   Енергозбереження, енергоефективність. Інформаційно-вимірювальні системи
9.  Метрологічні аспекти вимірювання маси

bntu2Приглашаем Вас принять участие в 11-й Международной студенческой научно-технической конференции «Новые направления развития приборостроения», которая состоится 18 – 20 апреля 2018г. в г.Минск, Республика Беларусь, в Белорусском национальном техническом университете.

Тематика конференции
•    Информационно-измерительная техника и технологии
•    Конструирование и производство приборов
•    Микро– и нанотехника
•    Оптоэлектроника, лазерная техника и технологии
•    Прикладные задачи приборостроения
•    Спортивная техника
•    Стандартизация, метрология и информационные системы
•    Экономика и управление производством в области приборостроения

17april18Запрошуємо до участі у XVI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра», яка відбудеться 17 квітня 2018 року в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” .
Передбачається участь представників виших навчальних закладів, наукових установ та промислових підприємств,Ю в тому числі студентів, аспірантів, молодих учених.

Основні напрямки конференції:

- Вакуумна металургія
- Електрошлакові технології
- Плазмово-дугові технології
- Електронно-променеві технології
- Електромагнітні технології обробки металевих матеріалів
- Позапічна обробка розплавів
- Загальні питання металургії та ливарного виробництва
- Загальні питання металознавства та термічної обробки
- Нові прогресивні матеріали та технології їх одержання
- Моделювання та оптимізація металургійних процесів
- Комп’ютерні та інформаційні технології в металургії та матеріалознавстві
- Автоматизація металургійних процесів
- Менеджмент та економіка в металургії та матеріалознавстві
- Сучасні та перспективні методи контролю якості металургійної продукції
- Екологічні проблеми металургії

20april16 2Запрошуємо взяти участь у 5-й Міжнародній науково-практичній конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – 2018», що відбудеться 10 – 11 квітня 2018 р. на базі кафедри автоматизації хімічних виробництв Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Тематики конференції

 • Математичне моделювання технологічних процесів
 • Оптимізація та управління технологічними процесами
 • Використання SCADA-систем у автоматизації технологічних процесів
 • Програмні та технічні засоби систем контролю і управління
 • Автоматизація виробничих процесів
 • Адаптивні та робастні системи
 • Системи штучного інтелекту
 • Системи прийняття рішень

7december17Запрошуємо взяти участь у роботі I Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми автоматики та приладобудування», яка відбудеться 7-8 грудня 2017 року в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (Україна, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2).

22november17 2Запрошуємо до участі у конференції "Метрологія і Інформаційно-Вимірювальна Техніка", яка присвячена 100-річчю з дня народження і пам'яті завідувача кафедри інформаційно-вимірювальної техніки, доктора технічних наук, заслуженого діяча науки і техніки, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Орнатського Петра Павловича, та відбудеться 22 листопада 2017, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп.№18, ауд.307

UkrNDT 2017Запрошуємо взяти участь в науково-технічному семінарі «Сучасні технології неруйнівного контролю і можливості їх практичного застосування в машинобудуванні та суміжних галузях», який відбудеться в рамках XVI Міжнародного промислового форуму 2017 на території Міжнародного виставкового центру (м. Лівобережна) 22 листопада 2017р. Організаторами семінару є Українське товариство НК та ТД, Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона.

15november17Запрошуємо до участі у VI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих учених "Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання", яка відбудеться на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) в період з 15 по 16 листопада 2017 р.

Метою конференції є обмін інформацією між студентами різних фахових напрямів, пов’язаних з приладобудуванням, неруйнівним контролем, технічною діагностикою промислового обладнання, а також молодими ученими різних спеціальностей, які займаються науково-дослідними і дослідно-конструкторськими роботами за певними фаховими напрямами.

15november17Запрошуємо вчених та спеціалістів академічних, науково-дослідних і проектних інститутів, вищих навчальних закладів, машинобудівних підприємств, підприємств паливно-енергетичного комплексу, зокрема нафтогазовидобувної, нафтопереробної галузей, підприємств трубопровідного транспорту, зберігання нафти, газу і нафтопродуктів до участі у н/т конференції "Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання", яка відбудеться 14-16 листопада 2017р.

Мета проведення конференції – вирішення актуальних проблем підвищення надійності неруйнівного контролю (НК) і технічної діагностики (ТД) машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання.

24october17Запрошуємо вас взяти участь у науково-технічній конференції «Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в ЄС», яка відбудеться 24-27 жовтня 2017р. в Польщі в м. Люблін (Наленчув). Організатори конференції: Українське товариство неруйнівного контролю та
технічної діагностики, Навчальний центр ПП ДП-ТЕСТ.

Основні теми конференції:

 1. Європейське законодавство в сфері НК і ТД: Підходи до впровадження Директив ЄС. Досвід та стратегія.
 2. Стандартизація в сфері НК: Перехід на європейські стандарти. Стан і проблеми впровадження.
 3. Кваліфікація і сертифікація персоналу. ISO 9712, EN4179, галузеві системи сертифікації.
 4. Перегляд стандарту ISO 9712:2012: основні переваги і недоліки.
 5. Інженерна освіта та конкурентоспроможність національних фахівців на міжнародному ринку.
 6. Нові дослідження та розробки українських вчених в сфері неруйнівного контролю та технічної діагностики та моніторингу.
 7. Інноваційні технології неруйнівного контролю, досвід розробки, виробництва та впровадження.

В рамках конференції передбачається проведення семінарів:

 1. Гармонізація національної нормативно-правової бази в галузі неруйнівного контролю з вимогами директив ЄС на досвіді Болгарії.
 2. Освітні і наукові проекти та програми розвитку ЄС: можливості залучення фінансування.

24october17 2Запрошуємо взяти участь в 6-й Міжнародній науково-технічній конференції “Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та  системи” (МІВТС-2017), яка відбудеться  24-25 жовтня 2017 г. на базі Національного наукового центру «Інститут метрології».

Приблизне коло питань, що будуть обговорюватися:
•    Теоретичні основи метрології;
•    Основні елементи простежуваності вимірювань;
•    Законодавча метрологія та міжнародне співробітництво;
•    Метрологічне забезпечення інформаційно-вимірювальних систем;
•    Сучасні технології різних видів вимірювань;
•    Навчання у галузі метрології, стандартизації, сертифікації, оцінювання якості.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021