Шановні студенти та аспіранти!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Х науково-практичної конференції студентів та аспірантів "Погляд у майбутнє приладобудування", що відбудеться в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” 16-17 травня 2017 року.

wrtys17On 23-26 May, 2017 the IX International Conference of young scientists «Welding and Related Technologies» will be held by the Young Scientists  Council of the PWI with the support of the National Academy of Sciences of Ukraine, Scientific Center of Polish Academy of Sciences in Kyiv and The E. O. Paton Electric Welding Institute.

We invite young researchers up to 35 years old to participate in the Conference. Participation of students, Ph.D. students, young researchers, representatives of industrial enterprises and scientific organizations as guests of scientific schools without presentations with receiving of personal certificate of participation in the scientific schools in the relevant areas is also appreciated.

The Conference will be held as plenary sessions and posters. Plenary presentation is limited to 15 minutes. For poster presentation prepare a short introduction presentation up to 3 minutes (3-4 slides).

23mayЗапрошуємо вас до участі у роботі Х Міжнародної конференції «Проблеми теплофізики та теплоенергетики», що відбудеться 23 – 26 травня 2017 р. в м. Києві.

Мета конференції: Координація зусиль вчених, фахівців, бізнесменів у вирішенні проблем теплопостачання та ефективного використання енергоресурсів на найближчу перспективу.

Доповіді будуть прийматися з результатами досліджень, що мають науково-практичне значення, конкретними пропозиціями з новим підходом до вдосконалення системи теплопостачання та ефективного використання енергоресурсів у комунальній енергетиці та промисловості, включаючи техніко-економічну оцінку проектів.

IEEEUkraineThe 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON) in Kyiv, Ukraine, will take place on May 29 – June 2, 2017.

The First IEEE UKRCON-2017 general theme, Celebrating 25 Years of IEEE Ukraine Section, reflects the profound impact of IEEE on the Ukrainian Science for the last 25 years. IEEE Ukraine Section was founded on November 21, 1991 and for 25 years helps Ukrainian scientists find ways for cooperation with various international partners through IEEE conferences and grants.

We invite to submit paper and take part in the IEEE UKRCON-2017 to celebrate together 25th Anniversary of IEEE Activities in Ukraine!

30may17Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017», яка відбудеться 30 - 31 травня 2017 р. Робочі мови конференції – українська, російська та англійська.

До участі в науково-технічній конференції запрошуються учені і фахівці, напрям діяльності яких пов’язаний з тематикою конференції. За підсумками конференції буде створений збірник матеріалів (ISSN 2524-0544 (Print)), який буде розташований на сайті конференції http://infocast.kpi.ua. Розширені матеріали конференції публікуються в професійно-науковому виданні "Нові матеріали і технології в машинобудуванні" (ISSN 2519-450X (Online)). Кількість співавторів однієї статті та кількість статей, що надається одним автором, не обмежуються.

8june17Запрошуємо взяти участь у 3й всеукраїнській науково-технічній конференції “Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування”, яка відбудеться 8-9 червня 2017 року на базі факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: м. Тернопіль, вул. Руська, 56 (навчальний корпус № 2).

eltecs17

Запрошуємо взяти участь в роботі чергової науково-технічної конференції "Електротехнічні та комп'ютерні системи: теорія і практика (ELTECS-2017)", яка відбудеться з 26 по 28 червня 2017 року в м. Одеса, в Одеському національному політехнічному університеті (м. Одеса проспект Шевченка, 1, ОНПУ).

19september17Приглашаем принять участие в 6-й Международной научно-технической конференции и выставке  «Современные методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов», которая состоится в г. Могилеве (Республика Беларусь) 19-20 сентября 2017 г.

Целью научно-технической конференции и выставки является обобщение результатов работ и обмен опытом между уче-ными и специалистами в области разработки и практического применения неразрушающих методов и средств контроля каче-ства материалов, промышленных изделий, сооружений и техно-логического оборудования, а также в области диагностирования потенциально опасных объектов, стандартизации, сертифика-ции и подготовки квалифицированных кадров.
Организационный комитет приглашает Вас принять уча-стие в работе научно-технической конференции и выступить на ней с докладами и сообщениями или представить на выставке образцы средств неразрушающего контроля и диагностики.

Сторінка 7 із 7

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021