Шпак Д. Автоматизована ультразвукова система контролю зварних з'єднань труб

Актуальність теми

На сьогоднішній день, в багатьох галузях промисловості знайшли широке застосування різноманітні зварні конструкції. Перевагами такого способу скріплення різних металоконструкцій є економія металу, зменшення вартості, швидкість роботи та зміцнення конструкції в цілому. Не забезпечення необхідної якості зварних з’єднань може призвести до руйнування таких об’єктів, тому контролювати їх на наявність дефектів є актуальним завданням у наш час.  В магістерській дисертації така задача вирішується за допомогою розробки ультразвукової автоматизованої системи контролю зварних з’єднань.

Мета і задачі дослідження

Мета дослідження – підвищення точності неруйнівного контролю зварних з’єднань шляхом вдосконалення методу та схеми дефектоскопії об’єкта.
В ході дослідження було поставлено та  розв’язано наступні задачі:
1.    Провести аналіз та обґрунтувати шляхи існуючих методі дефектоскопії зварних з’єднань у трубах великого діаметру.
2.    Розробити структурну та функціональну схему ультразвукової автоматизованої системи для виявлення дефектів та розрахувати її основні вузли.
3.    Створити модель конструкції сканера в середовищі Solid Works.

Об’єкт дослідження – процес ультразвукової дефектоскопії зварних з’єднань в процесі експлуатації труб.
Предмет дослідження - методи та засоби підвищення точності визначення розташування дефектів при контролі зварних з’єднань труб.

Методи дослідження базуються на використанні теоретичних основ ультразвукового неруйнівного контролю; методів цифрової обробки сигналів; моделюванні конструкції закріплення перетворювачів в середовищі SolidWorks.

Наукова новизна одержаних результатів

1.    Удосконалено метод ультразвукової дефектоскопії зварних з’єднань труб на основі комплексного застосування автоматизації процесу отримання вимірювальної інформації та сукупності конструктивних рішень, що дозволило підвищити швидкість та точність дефектоскопії зварних з’єднань.

Ключові слова: Ультразвуковий неруйнівний контроль, п’єзоперетворювач, акустичний тракт, АЦП, Analog Devices, ЦАП

Керівник: ст.в. Богдан Г.А.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021