Лагутін Є. Ультразвуковий товщиномір

Завданням бакалаврського проекту є проектування пристрою для вимірювання товщини ультразвуковим методом. Об’єктом контролю являється корпус судна. На початку бакалаврської роботи були викладені теоретичні матеріали з основною інформацією про методи, цілі і завдання ультразвукової товщинометрії та областях його застосування. Основною частиною роботи являється розрахунок ультразвукового тракту перетворювача та додаткових параметрів необхідних для конструювання приладу.  Результати обчислення дали можливість визначитись із структурою схеми та конструкцією перетворювача, а також підібрати необхідні елементи з яких потім був зіставлений прилад.

 

На фінальному етапі роботи були проведені розрахунки та підбір функціональних вузлів схеми електричної принципової. Результати проведеної роботи дозволяють сконструювати працездатний прилад для вимірювання товщини, який відповідає поставленому завданню.

Керівник: доц., к.т.н., доц. Баженов В.Г.

Повний текст проекту (.pdf)

Повний перелік дипломних робіт

Список використаної літератури

  1. Olympus. Thickness Gage Tutorial. – Режим доступу URL: https://www.olympus-ims.com/en/ndt-theory/thickness-gage/
  2. Ультразвуковая толщинометрия: учебное пособие / М.М. Коротков. – Томск: Изд. ТПУ, 2008. – 94 с.
  3. Olympus. Theory and Application of Precision Ultrasonic Thickness Gaging. – Режим доступу URL: https://www.olympus-ims.com/en/resources/white-papers/theory-and-application-of-precious-ultrasonic-thickness-gaging/
  4. Основи ультразвукового неруйнівного контролю: Підручник / В.К. Цапенко, Ю.В. Куц – К.: НТУУ «КПІ». – 2010. – 448 с.
  5. Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю [Електронний ресурс]: підручник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерноінтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики» спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Р. М. Галаган; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 5,12 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 263 с.
  6. A.M. Robinson, B.W. Drinkwater, J. Allin. (2003) Dry-coupled low-frequency ultrasonic wheel probes: application to adhesive bond inspection. NDT&E International, 36, 27–36.
  7. John Norman. NTS ULTRASONICS PTY LTD: An Introduction to Ultrasonic Wheel Probes. – Режим доступу URL: http://ntsu.net.au/introduction%20to%20wheel%20probes.pdf.
  8. Guidelines for Thickness Measurement of Hull. – Режим доступу URL: http://www.ccs.org.cn/ccswzen/font/fontAction!downloadArticleFile.do?attachId=4028e3d6584bd31f01586fe7f3ad0047
  9. А. Дж Пейтон, В. Волош Аналоговая электроника на операционных усилителях – М.: БИНОМ, 1994 – 352 с.: ил. – ISBN 5-7503-0013-7
  10. Расчет параметров разрабатываемого АЦП. – Режим доступу URL: https://works.doklad.ru/view/_Tyi_vM9_GY.html
  11. Dual, Ultralow Noise Variable Gain Amplifier AD604. – Norwood, MA 02062-9106, U.S.A: Analog Devices, Inc, 2010. – 32c.
  12. Voltage Output, 4-Quadrant Multiplier AD835. – Norwood, MA 02062-9106, U.S.A: Analog Devices, Inc, 2014. – 14c.
  13. Precision, Low Cost, High Speed, BiFET Op Amp AD711. – Norwood, MA 02062-9106, U.S.A: Analog Devices, Inc, 2002. – 16c.
  14. 10-Bit, 40 MSPS/60 MSPS A/D Converter AD9050. – Norwood, MA 02062-9106, U.S.A: Analog Devices, Inc, 1997. – 12c.
  15. Ultralow Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Op Amps AD9631. – Norwood, MA 02062-9106, U.S.A: Analog Devices, Inc, 2014. – 20c.
  16. FIFO IDT72225LB10J. – San Jose: Integrated Device Technology, Inc, 2013. – 16c.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021