Робоча програма складена на основі програми, затвердженої деканом факультета «26»  травня  2016 р.

Вступ: Одним з елементів навчального процесу підготовки магістрів в області приладів та систем неруйнівного контролю  є науково-дослідна практика, яка сприяє закріпленню й поглибленню теоретичних знань студентів, отриманих при навчанні, умінню ставити завдання, аналізувати отримані результати й робити висновки, прид-банню й розвитку навичок самостійної науково-дослідної роботи. Науково-дослідна практика має велике значення для виконання магістерської дисертації й продовження наукової діяльності як аспіранта.

applicationШановні студенти 4 та 6 курсів

5 лютого об 11:00 в ауд. 510-20

відбудеться розподіл на практику
та видача всіх необхідних документів та вказівок для успішного її проходження та захисту

Присутність кожного обов'язкова!

Згідно графіку навчального процесу на 2017/18 навч.рік практика триватиме з 5 лютого по 11 березня.
По завершенню студенти подають звіт та отримують залік.

Програма переддипломної практики  для студентів за напрямом підготовки 6.051003 «Приладобудування»  освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст професійного спрямування 705100305  «Прилади і системи неруйнівного контролю» за денною  формою навчання складена відповідно до робочої навчальної програми кафедри приладів та систем неруйнівного контролю.

Розробник програми: доцент, к.т.н., доцент Петрик Валентин Федорович     

Програма переддипломної практики  для студентів за напрямом підготовки 6.051003 «Приладобудування»  освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за денною  формою навчання складена відповідно до робочої навчальної програми кафедри приладів та систем неруйнівного контролю.
Розробник програми: доцент, к.т.н., доцент Петрик Валентин Федорович

Сторінка 2 із 2

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021